stilnesshike

Mindtrekking har en passion för vandring och är övertygad om naturens betydelse för människans välbefinnande. Därför erbjuder Mindtrekking guidade heldagsvandringar för grupper och företag i den skånska naturen. Tyngdpunkten vilar på områdena Söderåsen och Romeleåsen. Innehållet i vandringarna varierar från natur- och kulturfokus till återhämtning och digital detox. Vill ni upptäcka den skånska naturen till fots och bortom de traditionella stråken är det Mindtrekking ni skall anlita!

Mindtrekking erbjuder en personlig guidning med hög servicenivå. Med undantag för vissa företagsarrangemang är vi normalt 4-12 deltagare. För att begränsa miljöpåverkan använder vi om möjligt Skånetrafiken för transporter till och från naturområdet vi besöker. Mindtrekking samarbetar med lokala entreprenörer som erbjuder boende, mat eller konferens och prioriterar proviantering av närproducerade produkter som uppfyller ekologiska krav.