Thomeld

Att vistas i naturen är friskvård av högsta klass för dagens urbana människor. Våra kroppar trivs med att förflytta sig för egen maskin samtidigt som vi mentalt får möjligheten att återhämta oss från vardagslivets höga krav på att hantera stora mängder med information. I USA fastställde psykologparet Kaplans redan på 70-talet, i en studie av deltagare som genomförde en tvåveckorsvandring genom vildmarken, att vistelsen i naturen fick dessa att må bättre och utveckla positiva tankar om helhet och tillhörighet. De gick sedan vidare i sin forskning som kom att understryka hjärnans behov av vila från informationshanteringen. När vi vistas i naturen mjuklandar intrycken från omgivningen, hjärnan får chansen till en nödvändig retreat. Andra vetenskapligt genomförda undersökningar konstaterar att naturumgänget bl.a. kan hjälpa till med att påskynda tillfrisknandet efter sjukdom, förbättra koncentrationsförmågan, träna upp motoriken, sänka blodtrycket, reducera BMI-värdet och förbättra självkänslan.

Se
SLU Umeå för exempel på ny forskning.