hikeandtalk


HIKE AND TALK - kreativ konferens

Att vandra genom ett inbjudande landskap är stimulerande på många plan. Den fysiska rörelsen i sig motverkar stillasittandets negativa inverkan på kroppen. Men även på insidan händer det saker. Hjärnan får återhämtning från en ständig informationshantering och vi får som individer lättare kontakt med vår intuition och fantasi. Lyfts denna inre kreativitet fram hos varje enskild medarbetare kommer detta organisationen eller företaget till godo. Nya insikter utvecklar verksamheten framåt och bidrar till att finna nya perspektiv i en ständigt föränderlig tillvaro. Har ni fastnat i gamla strukturer, efterlyser nya tankar och idéer eller vill att gruppen skall fungera mer som ett team som går i samma riktning snarare än ett antal solokörande individer? Välkomna ut på en hike and talk där ni som beställare själv formulerar frågorna och organiserar gruppindelningen. Ni kan även välja att ta hjälp med att förbereda inriktningen på frågeställningarna som skall lyftas under vandringen. Under själva vandringen ventileras sedan aktuella frågeställningar parvis deltagarna emellan. Slutsatser, idéer och observationer som framkommer under processen sparas och presenteras för gruppen i sin helhet under en gemensam avslutning. Varför inte effektivisera konferensen ytterligare genom att integrera den obligatoriska aktiviteten med själva syftet för dagen?

Tidsåtgång: heldag.
Vandringssträcka: från 8 km.
Gruppstorlek: 6-24 deltagare.
Område: Söderåsen eller Romeleåsen.
Pris per grupp: fr 4000 sek exkl moms.

Läs om konceptets fördelar här:
Steve Jobs såg fördelarna.