garminihanden

Utveckling och förvaltning av leder och rekreationsområden

Mindtrekking har genom Kenneth Joelsson en lång och unik erfarenhet av att erbjuda offentliga markägare strategisk input och operativ assistans i frågor som berör friluftslivet. I samarbete med Skogssällskapet har uppdrag utförts åt bl.a. följande beställare: Region Skåne, Stiftelsen Skånska Landskap, Malmö stad, Höörs kommun, Rönneåprojektet Kanotleden, Statens Fastighetsverk, Växjö kommun, Länsstyrelsen i Halland och Ulricehamns kommun. Framtidens besökare och invånare efterfrågar arenor för friluftsliv i gott skick och naturbaserade upplevelser med hög kvalité. Att ha med Mindtrekking som bollplank och projektledare under processens gång är en god idé. Vill ni få er led certifierad enligt Leading Quality Trails, en europeisk kvalitetssäkring av vandringsleder, så är Mindtrekking en av ytterst få svenska aktörer som är godkänd att genomföra den grundläggande inventeringsdelen.