Konsulttjänster

Rekreations- och turismleder


Jag har lång och unik erfarenhet av att erbjuda offentliga organisationer strategiskt processtöd och operativa insatser i frågor som berör utveckling och förvaltning av leder. På uppdragslistan finns bland annat Region Östergötland, Visit Dalarna, Västkuststiftelsen, Tourism in Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Skåneleden, Region Skåne, Stiftelsen Skånska Landskap, Malmö stad, Hässleholms kommun, Höörs kommun, Rönneåprojektet Kanotleden, Ulricehamns kommun, Statens Fastighetsverk och Växjö kommun.


Under mina år som ansvarig för Skåneleden arbetade jag på många olika nivåer. Jag stöttade kommunerna i driftsfrågor, höll i markägardialoger, utvecklade webbplatser samt bidrog till ett ökat intresse för ledbaserad turism. 


Nationellt ramverk för vandringsleder har tagit fram kvalitetskriterier och annat nyttigt för dig som jobbar långsiktigt med vandringsleder i Sverige. Jag satt med i den ursprungliga arbetsgruppen och har bidragit med innehållet. Behöver du stöd med utvecklingsarbetet av just din led medverkar jag gärna.


Projektledning

Jag erbjuder ledning och samordning av projekt med mål att åstadkomma attraktiva, kvalitetssäkrade och hållbara vandrings-, cykel- och kanotleder. Behöver ni någon som kan driva och genomföra tidsbegränsade punktinsatser eller vara med i en förvaltningsorganisation som befinner sig i ett förändringsarbete? Då är min kunskap bra att ha med sig in i processen. 

Inventering

Jag bidrar till att kvalitetssäkra er led genom att genomföra inventeringar där varje meter av leden med tillhörande inventarier kontrolleras i fält. Resultatet sammanställs även digitalt och rapporteras med bl.a. åtgärdsförslag och tillhörande kartunderlag. Jag kan dessutom, som en av få aktörer i Sverige, inventera efter Leading Quality Trails modell för certifiering av vandringsleder.

Processtöd

Planerar ni för ett omtag av ett befintligt ledsystem eller är på gång att utveckla en helt ny led? Uppfinn inte hjulet igen utan ta hjälp av en som arbetat med utveckling och förvaltning av leder i tjugo år. Jag kan fungera som coach eller senior advisor under ert arbete, hålla inspirerande föreläsningar och medverka i workshops som pekar ut en fungerande färdplan för just er led.